RADGUS NERELERDE KULLANILIR

 • Gümrük kapıları
 • Limanlar
 • Geri dönüşüm tesisleri
 • Hurda malzeme kullanan tesisler
 • Hurda metal işleyen metal işleme tesisleri
 • Hurda ve atık madde ithalatçıları
 • Dökümhaneler ve haddehaneler
 • Atık toplama, ayırma ve işleme tesisleri
 • Atık yakma tesisleri
 • Atık yakan çimento fabrikaları ve diğer fabrikalar
 • Atık yakan enerji üretim tesisleri
 • Hurda ve Atık taşımacılığı yapan nakliye firmaları
 • Uluslararası taşımacılık yapan nakliye firmaları

 

Radyasyon Gözlem ve Uyarı sistemi RADGUS, insan sağlığını olumsuz etkileyen çevre faktörlerinden birisi olan radyasyon kirlenmesine maruz kalmış maddelerin, insan kullanımına girmeden, hammadde aşamasında tespiti için ODTÜ Teknokent’de yerli olarak üretilmiştir. RADGUS sayesinde tespit edilen radyasyonlu malzeme , üretime veya taşıma işlemine sokulmadan usulüne uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılır.

 

Radyasyon tespit cihazları, ilgili Bakanlıkların yayınladığı tebliğ ve yönetmelikler ile kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

 

17.06.2011 Tarih ve  27967 sayılı Resmi gazete

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ

 

06.10.2010  Tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

31.12.2013 Tarih ve 28868(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

 

RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR