RADGUS

Radyasyon Gözlem ve Uyarı Sistemi

TRDC

Taşınabilir Radyasyon Doz Hızı ve Doz Ölçüm Cihazı

RADGUS

Radyasyon Gözlem ve Uyarı Sistemi

Tıbbi Atık Tesisi & Hurda İthalat İhracat Tesisleri için Uygunluk Belgeli Sabit Radyasyon Ölçüm Cihazı – Radyasyon Paneli

TRDC

Taşınabilir Radyasyon Doz Hızı ve Doz Ölçüm Cihazı

Portatif Radyasyon Doz Hızı ve Doz Ölçer

Neden RADGUS ?

Radyasyon ölçüm cihazları, ilgili Bakanlıkların yayınladığı tebliğ ve yönetmelikler ile kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

RADGUS Sabit Radyasyon Ölçüm Cihazımız (Radyasyon Panelimiz / Radyasyon Kapı Dedektörümüz);

17.06.2011 Tarih ve  27967 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği‘ne,

06.10.2010  Tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik‘e,

31.12.2015 Tarih ve 29579 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği‘ne,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‘ne,

TAEK tarafından 01.11.2017 tarihinde yayınlanan Tıbbi Atık İşleme Tesislerine Kurulacak Olan Radyasyon Panellerinin (Sabit Radyasyon Ölçüm Cihazlarının) Teknik Özelliklerine İlişkin Duyuru‘ya,

TAEK tarafından belirlenen Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul Ve Esaslar‘a uygundur.

© Telif Hakkı - OGEM Otomasyon Gereçleri ve Elektromekanik Sanayi