Röle deney kartı üzerinde 8 adet röle bulunmaktadır. Buna ilave olarak ADC uygulaması için DIP anahtara bağlı ADC kanallarından birine 0-5 volt uygulanabilecek bir adet çok turlu değişken direnç (trimpot) mevcuttur. Böylece bu deney kartı ile 2 ayrı uygulama yapılabilmektedir